Regulamin:

Regulamin Katalogu stron Energetyczny.biz
1. Wszelkie dane podawane podczas rejestracji nie są udostępniane w żadnym stopniu osobom trzecim i nie będą wykorzystane w sposób naruszający prawo. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości email do użytkowników związanych z działaniem katalogu.
2. O dodaniu strony decyduje Redaktor Katalogu, o fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony na adres, który podał w zgłoszeniu strony.
3. Treści sprzeczen z prawem polskim i międzynarodowym nie będą zatwierdzone przez moderatora.
4. Opłacenie wpisu nie jest równoznaczne z dodaniem strony do katalogu, jeżeli ta nie spełnia warunków regulaminu, opłata jest pobierana za sprawdzenie strony, nie za jej dodanie.
5. Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety a także treści o tematyce erotycznej i pornograficznej.
6. Strona nie może być w trakcie budowy, nie przyjmujemy stron na których nie znajduję się treść związana z charakterem strony.
7. Nie dodajemy do Katalogu witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych.
8. Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi adresami,stron będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą usuwane z Katalogu.
9. Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność.Katalog Energetyczny.biz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.
10. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
11. Farmy linków nie będą dodawane.
12. Katalog przyjmuję jedynie wartościowe strony związane ze świadectwami energetycznymi, budownictwem, oprogramowaniem wspomagającym inżynierię.
13. Redaktor katalogu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści (tytułów, opisów, słów kluczowych) zgłoszonych wpisów w zakresie wymagającym niezbędnych poprawek.
14. Zgłoszenie strony do katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Energetyczny.biz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Katalogu Stron WWW obowiązuje od momentu opublikowania.